Gezag Personen- en Familierecht Uit de krant

Automatisch ouderlijk gezag in de toekomst?

Het ouderlijk gezag

Wat is dit en hoe verkrijg je gezag over je kind? Het gezag is kort gezegd het recht en de plicht om je kind op te voeden en te verzorgen. Een moeder verkrijgt automatisch het gezag over haar kind. De vader moet tijdens de zwangerschap of nadat het kind geboren is een bezoek aan de gemeente brengen om het kind te erkennen als het zijne. Met het huidige recht heeft de vader daarmee nog niet het gezag. Dat wil onder andere zeggen het recht om over bepaalde zaken betreffende het kind (samen met de moeder) te beslissen. De vader dient gezag te laten aantekenen bij de rechtbank. Oh, en niet te vergeten, bij dit alles moet de moeder toestemming geven. Er zijn dus naast de bevalling nog wat extra handelingen nodig en deze keer is het tijd voor actie van de vader. Deze extra handelingen zijn niet nodig indien vader en moeder getrouwd zijn of sprake is van een geregistreerd partnerschap. De vader heeft automatisch gezag en hoeft het kind niet te erkennen, wanneer het kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren, zo luidt ons familierecht.

Oké, en wat verder?

In de Trouw verscheen op 17 mei 2016 een artikel over het initiatief voorstel van D66. Een voorstel waarmee D66 kort gezegd wil bereiken dat de vader automatisch gezag krijgt over zijn kind wanneer het kind wordt erkend door de vader. De weg naar de rechtbank is dan niet meer nodig. Het echte wetsvoorstel ligt er nog niet, maar vooralsnog staat de tweede kamer over het algemeen positief tegenover dit initiatief. Afgezien van huwelijk voorstander partij SGP dan, zo bleek uit het veelzeggende commentaar van woordvoerder Menno de Bruyne in de Trouw: ”Als je het samenwonen zo graag op trouwen wil laten lijken, trouw dan gewoon. Als ik een Duitse herder wil, laat ik een pekinees toch ook niet ombouwen tot Duitse herder.”

Gewoon trouwen dus, appeltje eitje toch?

Je zou het bijna zeggen. Wil het niet dat we in Nederland de mooie vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe we ons gezinsleven indelen. Gehuwd, samenwonend, gescheiden, geregistreerd. Veel is mogelijk. Maar het familierecht op het gebied van gezag is daar nog niet geheel op ingespeeld, zo stelt D66. Het zou niet meer bij de tijd horen met een maatschappij bestaand uit de verschillende leefvormen zoals ik die zojuist schetste. Het geregistreerd partnerschap is zo goed als gelijkgesteld aan het huwelijk. Voor samenwoners is dit nog niet het geval en D66 streeft er dus naar om ook de rechten en plichten van samenwonende stellen gelijk te stellen aan getrouwde paren. Ik kijk uit naar de tekst van het wetsvoorstel!

De gang naar de rechter

Een reden om hier nu al een artikel aan te wijden, is gelegen in de volgende opmerking in de eerste alinea van het krantenbericht in de Trouw: ‘Een ongetrouwde vader moet niet alleen naar het gemeentehuis om de spruit te erkennen, maar ook nog naar de rechtbank om zijn ouderlijk gezag over het kind wettelijk vast te leggen.’ Ik denk dat dit enige opheldering verdient. Bij het verkrijgen van ouderlijk gezag is het namelijk niet zo dat je altijd naar de rechtbank moet. In principe kun je op de website van de rechtbank, www.rechtspraak.nl gewoon een formulier vinden, dat je kunt invullen en (digitaal) verzenden. Je ontvangt daarop een bevestiging dat het gezag is aangetekend in het gezagsregister. Een vrij eenvoudig proces dus. Het komt op wat papierwerk neer, maar laat er geen misverstand over bestaan dat er een procedure met advocaten aan te pas komt. Dan heb ik het  uiteraard niet over gevallen waarbij onenigheid heerst tussen de moeder en vader over de erkenning en het gezag. Helaas kan in zo’n geval wel de hulp van een advocaat en een procedure nodig zijn. Ik ben benieuwd wat het wetsvoorstel hierin zal betekenen.

Avatar

Ik ben Sophie. Ik hou van koken en van het recht. Omdat ik graag schrijf over juridische onderwerpen ben ik begonnen met dit blog. De Juridische Keuken. Lees op dit blog over mijn kijk op de juridische wereld.

No Comments

Leave a comment


Mijn laatste Tweets

MEDIATION INVITATION - Brigitte Chin-A-Fat laat je inzien waarom elke advocaat mediation skills in zijn palet moet… t.co/xNjbMTWRDH

Retweeted by Sophie Zeilstra

In 1985 publiceerde Yvonne Keuls een roman over een pedofiele Haagse kinderrechter die de aan hem toevertrouwde cri… t.co/gxmyicHHFf

Retweeted by Sophie Zeilstra
Sophie Zeilstra's Twitter avatar
Sophie Zeilstra
@SophieZeilstra

Het jonge balie congres 2019 krijgt steeds meer vorm. Victoria Koblenko zal onze dagvoorzitter zijn tijdens het con… t.co/N5tRUEadpn

Sophie Zeilstra's Twitter avatar
Sophie Zeilstra
@SophieZeilstra

Dit jaar organiseer ik samen met een enthousiaste commissie het jaarlijks terugkerende Jonge Balie Congres voor jon… t.co/2ZaNvPhH8o