Posts in: gezag

Personen- en Familierecht Uit de rechtszaal

Bijzondere uitspraak: een persoonlijke brief van de kinderrechter aan een kind: ‘Je hebt het gevoel dat je iets mist. Je mist ook iets.’

Een zeer bijzondere uitspraak die de kern van omgangszaken raakt en laat zien dat het steeds maar starten van procedures zeker niet de manier is om een eind te maken aan de strijd tussen ouders. In de procedure stond de vraag centraal of een kind van gescheiden ouders bij de vader mocht gaan wonen. Het kind wilde dat zelf wel, maar de rechter achtte het in het belang van het kind om dit verzoek niet toe te wijzen. De rechter schrijft de beschikking in de vorm van een brief aan de veertienjarige zoon van partijen, waarin zij uitlegt waarom hij ondanks dat hij dat ‘zelf wil’ niet bij zijn vader zal gaan wonen. De kinderrechter wil duidelijk een boodschap laten overkomen op de ouders:

“Ouders, in de zin van twee volwassenen die samen optreden in jouw belang, die heb jij al een hele tijd niet. Je hebt een vader en een moeder, die het nergens over eens lijken te worden, over alles conflicten weten te krijgen en jij zit daar tussenin.”

Het beste voor het kind

De kinderrechter legt in de uitspraak nadruk op het feit dat de ouders zich niet alleen moeten focussen op wat het kind zelf wil, maar wat in de praktijk het beste is voor het kind. De ouders moeten de verantwoordelijkheid nemen en in staat zijn te beslissen over wat goed is voor hun kind, in plaats van hierin naar hun kind te wijzen.

“Als je ouders mij vertellen wat er moet gebeuren en waarom, dan gaat het over de vraag wat jij ècht wil en waarom je dat wilt. Daar focussen ze allebei op. Ik heb ze ter zitting uitgelegd dat ze daarmee de kern missen. Wat jij wilt en waarom je dat wilt is belangrijk. Dat moeten je ouders zeker meewegen. Maar daarna moeten ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dan moeten zij als ouders zich buigen over de vraag of wat jij wilt nu wel zo’n goed idee is. Daarna moeten zij, alles meewegende, een beslissing nemen.

Dat zijn je ouders duidelijk niet gewend en jij verwacht het al niet meer van je ouders..”

Beslissing

De uitspraak wordt afgesloten met het besluit dat het kind bij de moeder blijft wonen.

‘Jij hebt het gevoel dat je iets mist. Jij mist ook iets.

Maar ik verwacht niet dat jij door een verhuizing naar je vader gaat ontdekken wat jij mist en dat je dat daar dan ook gaat vinden, in de zin dat je probleem is opgelost.

Jij moet aan je eigen ontwikkeling gaan werken, vanuit je eigen omgeving, met de mensen waar jij je nu goed bij voelt. (…)

Jij bent bereid om alles wat verder voor je belangrijk is achter te laten in (woonplaats moeder) en bij je vader te gaan wonen, om daar naar een onbekende – nog niet uitgezochte – school te gaan, nieuwe vrienden te moeten maken en van daaruit te proberen je contacten met je kring in Groningen te onderhouden. Als ik de situatie overzie, dan is wat jij wilt doen niet in jouw belang en ook niet in het belang van je broertje.”

Procedure de oplossing?

Het is een uitspraak in een van de vele procedures die door ouders worden gestart. Soms procederen ouders jarenlang over geschillen ten aanzien van de omgang en valt er steeds opnieuw iets voor tussen de ouders waardoor een nieuwe procedure wordt gestart. Het is echter maar zeer de vraag of dit de meest duurzame oplossing is. In ieder geval zag de kinderrechter in deze situatie genoeg redenen om het kind in bescherming te nemen.

Lees de volledige uitspraak hier.

Alimentatie Personen- en Familierecht Uit de rechtszaal

Wanneer moet je als stiefouder alimentatie betalen voor een stiefkind?

In Nederland bestaan veel samengestelde gezinnen. Dit zijn gezinnen die naast de ouders en kinderen bestaan uit stiefouder(s) en kinderen uit eerdere relaties. Niet alleen ouders maar ook stiefouders zijn verplicht alimentatie te betalen voor een kind. Deze regeling is er niet zonder kritiek. Een wetsvoorstel waarin de alimentatieplicht van de stiefouder afgeschaft wordt ligt al klaar, maar tot die tijd dien je nog rekening te houden met deze alimentatieplicht. Wanneer geldt deze plicht precies en hoeveel moet je dan betalen? En bestaat hiervoor een houvast?

(meer…)

Gezag Personen- en Familierecht Uit de krant

Automatisch ouderlijk gezag in de toekomst?

Het ouderlijk gezag

Wat is dit en hoe verkrijg je gezag over je kind? Het gezag is kort gezegd het recht en de plicht om je kind op te voeden en te verzorgen. Een moeder verkrijgt automatisch het gezag over haar kind. De vader moet tijdens de zwangerschap of nadat het kind geboren is een bezoek aan de gemeente brengen om het kind te erkennen als het zijne. Met het huidige recht heeft de vader daarmee nog niet het gezag. Dat wil onder andere zeggen het recht om over bepaalde zaken betreffende het kind (samen met de moeder) te beslissen. De vader dient gezag te laten aantekenen bij de rechtbank. Oh, en niet te vergeten, bij dit alles moet de moeder toestemming geven. Er zijn dus naast de bevalling nog wat extra handelingen nodig en deze keer is het tijd voor actie van de vader. (meer…)